Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 
( 21/01/2007 3:04 CH  )
 
 
    
     Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thông thực hiện chức năng kiểm định, chứng nhận, đo kiểm về chất lượng chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố

     Bao gồm: Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng.

     Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng
 
     Điện thoại: (0511) 3897 889 Fax: (0511) 3843 007 mailto:tqtoan@mic.gov.vn
 
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định và Chứng nhận 3  theo quy định tại Quyết định số 1129/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
 

CỤC VIỄN THÔNG
Tòa nhà Cục Viễn thông , Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)39436608 - (84-4) 37820990
Fax : (84-4)39436607 - (84-4)37820998
Website: www.vnta.gov.vn ;  Email:vnta@mic.gov.vn